E11 | Chat GPT Sales is changing | Sven Oyntzen in gesprek met Ben Mastboom | Denkpraat

Open AI….Chat GPT…het sales en marketing vak is in snel tempo aan het veranderen. Wat betekend dit voor jou?